واحد شیشه فلوت فارسجین

 

در اوايل ارديبهشت سال 1380 خبر احداث کارخانه توليد شيشه به روش فلوت در ايران توسط شرکت شيشه قزوين با مشارکت شرکت پيلکينگتون (Pilkington) اعلام و مطابق آن کارهاي مطالعاتي، طراحي و عمليات اجرائي احداث کارخانه در 70 کيلومتري شهر قزوين در منطقه فارسجين در زميني به مساحت 2,000,000 مترمربع با زير بناي صنعتي 70,000 مترمربع آغاز گرديد. عمليات اجرائي طرح در نيمه دوم سال 1388 پايان پذيرفت و توليد شيشه فلوت اين شرکت رسماً آغاز شد. اين کارخانه با بهره گيري از تکنولوژي شرکت پيلکينگتون قادر است شيشه فلوت را در طيفي از ضخامت هاي حداقل 1/8 تا حد اکثر 12 ميليمتر با کيفيت بسيار بالا در حداکثر ابعاد 3,600*6,500 ميليمتر با ظرفيت 180,000 تن در سال توليد نمايد. قرارداد بين دو شرکت شيشه قزوين و شرکت پيلکينگتون براي احداث دو خط توليد شيشه فلوت منعقد و عمليات اجرائي خط دوم نيز همزمان با مراحل پاياني خط اول آغاز شده است. کيفيت شيشه هاي توليدي به دليل يکنواختي ضخامت براي توليد انواع شيشه اتومبيل، آيينه و مصارف صنعتي ديگر بسيار مناسب است.

فلوت اتومبيل
فلوت ساختماني
گالري محصولات
دانلود کاتالوگ